Ten dělá to a ten zas tohle

S dětmi z oddělení Žabiček jsem se po celé 2 týdny věnovali řemeslům. Děti se mohly seznámit s prací švadleny, zedníka, zahradníka, fotografa, muzikanta, pošťáka, kadeřníka, zahradníka, doktora, kuchaře. Většinou předváděla p. uč v kostýmu a děti se zájmem navštívily i poštu, zahradnictví, kde poznávaly, jak vše probíhá. Ke každému řemeslu si děti něco vyráběly – šaty mamince, stříhání vlásků z vlny, dopis pro pejska a kočičku, tiskání cihel na domeček