Úkoly skřítka Podzimníčka

Ve středu 20. 10. nám paní učitelky ze třídy Rybiček připravily malé překvapení. Děti na stanovištích plnily rozmanité úkoly. Hledaly barevné listí, luštily podzimní hádanky, poznávaly stromy, listy a jejich plody, zkusily si hru sudoku, vytvářely z přírodnin mandaly a mnoho dalšího. Nakonec jsme našli i poklad!