Výlet do mlýnu Dřevíčku

Náš třídní výlet se uskutečnil v pondělí 10. června. Našim cílem byl mlýn Dřevíček v Horním Dřevíči. Pan mlynář nás postupně provedl celým mlýnem, děti seznámil se zpracováním obilí a rozličnými stroji. Nakonec i mlýn spustil a děti si mohly sáhnout na čerstvě namletou mouku, jenom pozor ba čerty! Pod střechou se jich pár zabydlelo. Náštěstí jsme měli „čertí dukátky“ a čerty jsme si udobřili. Ty se nám odměnili malým překvapením.