Zveřejněno 05. 03. 2017
Ve středu 15. 3. 2017 v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“. Celoškolní schůzka s rodiči 15. 3. 2017
Zveřejněno 21. 02. 2017
 • Ve čtvrtek dne 23. 2. 2017 se bude konat karneval ve třídě Rybiček
 • V úterý dne 28. 2. 2017 se bude konat karneval ve třídě Žabiček a Želviček
 • Ve čtvrtek dne 2. 3. 2017 se bude konat karneval ve třídě Kačenek
Zveřejněno 14. 02. 2017
INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU 20. – 24. ÚNORA 2017
Zveřejněno 14. 02. 2017
Stravné a školné na březen se vybírá:
 • 21.2. (úterý) 12,00 - 15,30
 • 22.2. (středa) 6,30 - 8,30
Zveřejněno 08. 02. 2017
I nadále bude v naší mateřské škole probíhat keramické tvoření pro přihlášené děti. Zájemci se mohou nahlásit u p. učitelek ve třídě. Cena je 275,- Kč za 5 lekcí. Termíny keramického tvoření:
 • 14. Února
 • 21. Března
 • 1. Dubna
 • 9. Května
 • 6. Června
Zveřejněno 08. 02. 2017
V pátek 17. 2. 2017 jdeme s dětmi na vystoupení taneční školičky Ballare. V mateřské škole se děti budou scházet do 7:30 hod. Na vstupné vybíráme 10,- Kč.
Zveřejněno 31. 01. 2017
V pátek dne 3. února 2017 (pololetní prázdniny) budou všechny děti od rána ve třídě Žabiček.
Zveřejněno 18. 01. 2017
Vážení rodiče, za zdaňovací období roku 2016 máte možnost uplatnit slevu na dani. Na základě Vaší žádosti Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (školné) dle § 381 zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za rok 2016. Svoji žádost sdělte ústně spolu s datem narození dítěte p. učitelkám ve třídách. Potvrzení budou vystavována od 23. ledna 2017.
Zveřejněno 18. 01. 2017

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 v 15.15 hod. se uskuteční ve třídě Kačenek schůzka s rodiči dětí přihlášených na lyžařský výcvik.Budou poskytnuty podrobné informace o lyžařském výcviku – informace předá a dotazy zodpoví zástupce „Lyžařské školy“ Mgr. Adam Letko.

Termín výcviku: 20. – 24. února 2017

Informace k výcviku: Informace k lyžařskému výcviku

Zveřejněno 18. 01. 2017
Ve středu 1. února 2017 dopoledne půjdeme do divadla na pohádku "Krakonošovy lyže" (náhradní termín za zrušené představení). Na vstupné vybíráme 25,- Kč. Děti se sejdou v mateřské škole do 7.30 hod.
Zveřejněno 18. 01. 2017
Stravné a školné na únor se vybírá:
 • 23.1. (pondělí) 12,00 - 15,30
 • 24.1. (úterý) 6,30 - 8,30
Zveřejněno 05. 01. 2017
V úterý dne 17. ledna 2017 odpoledne proběhne v MŠ 5. lekce keramického tvoření pro přihlášené děti.