Zveřejněno 12. 09. 2016

Ve středu 21. 9. 2016 se pojedeme podívat do Jaroměře za kovářským řemeslem. Dětem do batůžku připravte pláštěnku a láhev s pitím. Děti přiveďte nejpozději do 8h. Případnou nevolnost  v autobuse nahlaste paní učitelce. Na dopravu vybíráme částku 120,- kč

Zveřejněno 07. 09. 2016

8. 9. 2016 (čtvrtek) – Celoškolní schůzka s rodiči

Odpoledne v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů ve třídě „Rybiček“. Na programu je nabídka výuky lyžařského kurzu, anglického jazyka a keramického kurzu, čtenářská, matematická a počítačová gramotnost, příprava webových stránek mateřské školy, „nespavý režim“, předplavecký výcvik,

Číst dále
seznámení se školním programem, logopedie, úplata za předškolní vzdělávání, ceny stravného, možnost placení stravného bezhotovostním způsobem, aj. Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách. Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.

  Skrýt další
Zveřejněno 05. 09. 2016

V úterý dne 20.9. 2016 nás čeká první lekce keramiky. Zájemci mohou přihlásit své děti u p. učitelek na třídách. Cena na I. pololetí za 5 lekcí činí 275,-kč.