Celoškolní schůzka s rodiči

Celoškolní schůzka s rodiči:

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15.30 hod. se koná celoškolní schůzka rodičů v mateřské škole ve třídě „Rybiček“.

Program:

  • Povinné předškolní vzdělávání, omlouvání dětí, prodloužení provozu
  • Školní vzdělávací program – „čtenářská, matematická, počítačová gramotnost“,….
  • úplata za předškolní vzdělávání, platba stravného, možnost placení stravného a školného bezhotovostním způsobem, školní řád
  • nabídka lyžařského a předplaveckého výcviku, keramické tvoření, divadelní představení
  • Zpracování osobních údajů (GDPR), školní matrika
  • „nespavý režim“, logopedie, aj.

Srdečně zveme všechny rodiče. Děti po dobu schůzky můžete ponechat v jejich třídách.

Schůzka je vhodná i pro rodiče dětí, které nastoupí v průběhu školního roku.