Digitální hračky, pomůcky

Národní plán obnovy
Naše mateřská škola obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Z této dotace byly zakoupeny robotické hračky a pomůcky, tablety, digitální lupy a mikroskop, se kterými se děti učí pracovat.