Fotografování

Fotografování dětí:

  • Dne 13. 11. 2018 se v MŠ uskuteční předvánoční fotografování s p. Hurdálkem.
  • Přihlášené děti se budou fotografovat ve třídě Rybiček (bližší informace u p. uč., nabídka fotografií vystavena v šatnách dětí).