Fotografování firmou Prestige

Fotografování dětí

  • Fotografie dětí jsou k vyzvednutí u p. učitelek. Cena je 250,- Kč. Zakoupení fotografií je na vašem uvážení.