Ošetřovné a školné v době uzavření mateřské školy

Ošetřovné  a školné v době uzavření mateřské školy

Veškeré informace o ošetřovném i formulář naleznete na stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Informace k vyplnění.

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/N%C3%A1vod+jak+vyplnit+%C5%BD%C3%A1dost+o+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9+p%C5%99i+p%C3%A9%C4%8Di+o+d%C3%ADt%C4%9B+za+kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD+m%C4%9Bs%C3%ADc+ve+kter%C3%A9m+bylo+uzav%C5%99eno+v%C3%BDchovn%C3%A9+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+nebo+%C5%A1kola+%C4%8Di+jeho+%C4%8D%C3%A1st.pdf/33dab99d-b7fa-7330-caca-6ed76577f48c

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vyplněnou žádost odevzdejte svému zaměstnavateli.

Za dobu, po kterou bude mateřská škola uzavřena Vám bude v odpovídající výši snížena úplata za vzdělávání (školné).