Schůzka s rodiči

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí ve čtvrtek 25. 6. 2020

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční za přísnějších hygienických opatření (s použitím roušky v budově MŠ)

ve čtvrtek 25. června 2020 v 15.00 hodin ve třídě Rybiček.

Na programu budou informace týkající se provozu MŠ, vzdělávání dětí, stravování a plateb, aj. Prosíme, dostavte se bez dětí. Těšíme se na Vaší účast.