Výlet Želvičky

Výlet Želvičky:

  • Se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2017 v Trutnově – Voletinách navštívíme „Dům pod jasanem“. Zde máme domluvený bohatý program.
  • Děti přiveďte do mš do 7:00 hod. (Výjimečně bude od 6: 30 otevřena i třída Želviček)
  • Do batůžku připravte pláštěnku, pití, svačinu dostanou v mš
  • Vybíráme částku 120,- Kč. (Doprava, program)
  • Návrat do mš cca ve 12:30 hod – oběd