Zahájení šk. roku, seznamy dětí

Informace o zahájení školního roku 2017/2018 a seznamy dětí jsou ve složce „ke stažení“.